yb电竞

简体 
联系方式|站点地图|注册|登录

 
 
特高压交直流系列实验设备

  ■ 2400kV特高压无局放交流变频谐振试验系统

yb电竞         ——迄今为止国内最高电压等级的无局放变频谐振试验系统校准证书

       ■ 2400kV特高压无局放直流直流特高压试验设备

        ——迄今为止国内最高电压等级的无局放变频谐振试验系统校准证书

        ■ 2400kV特高压无局放变频谐振试验系统
         ——迄今为止国内最高电压等级的无局放变频谐振试验系统校准证书
  发送给朋友| 打印友好
苏州华电电气股份有限公司
江苏.苏州.吴中经济开发区河东工业园善浦路255号
Tel:+86-512-67266386(商务部转822) Fax:+86-512-67167303
Email:szhd@hikerandom.com
Copyright 2002-2030 COMSHARP
All Rights Reserved